How it works

English below


Jouw voetafdruk is zichtbaar op de bak waar jij recyclet! Zo kun je meteen zien wat jouw bijdrage is aan een duurzame omgeving!

Wanneer je op de recyclebakken afloopt zie je een van deze stickers, die op de bak geplakt is. Om je heen zul je de posters zien, te vinden op onze homepage waarop het concept RecycleWise is uitgelegd. Door duidelijk en kwantitatief te laten zien waarom recyclen belangrijk is, ben je meer gemotiveerd om het ook daadwerkelijk te doen!

Your footprint is visible on the bin in which you recycle! Immediately showing what your contribution is to a sustainable environment!

When you walk towards the recycling bins, you will see stickers attached to the bins. Around you, you will see posters explaining the concept behind RecycleWise. To explicitly and quantitatively show how important recycling is, people will be motivated to actually do so!